Kadry
i płace

Pełna obsługa kadrowo-płacowa, w tym sporządzanie list płac oraz rozliczeń ubezpieczeniowych. Obsługa kadrowa, sporządzenie i przesyłanie deklaracji ZUS. Kadry i płace obsługiwane kompleksowo dla firm, spółek, stowarzyszeń i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Gdańsku.

Więcej

Doradztwo
podatkowe

W strukturze kancelarii wyodrębniono komórki specjalistyczne przeszkolone w zakresie poszczególnych podatków, obciążeń z tytułu ZUS, ordynacja podatkowa. Doświadczony doradca podatkowy pomoże Tobie i Twojej firmie zaplanować najbardziej dogodne rozwiązania z uwzględnieniem optymalizacji podatkowej. Nasze biuro podatkowe oferuje gdańskim firmom kompleksowe doradztwo.

Więcej

Sprawozdania
finansowe

Więcej

Profesjonalna księgowość w biurze rachunkowym Fin-El w Gdańsku