Terminarz

5 października

 • opłata podatku VAT za 09/2017 r. oraz termin złożenia deklaracji VAT-14

7 października

 • opłata podatku dochodowego – karty podatkowej za 09/2017 r.
 • opłata zryczałtowanego podatku dochodowego który został pobrany w 09/2017 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • opłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w 09/2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przesłanie informacji CIT-7

11 października

 • opłata składek ZUS za wrzesień 2017 r. – osoby fizyczne opłacające składki osobiście
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za wrzesień 2017 r.
 • INTRASTAT jest to system statystyki obrotów towarowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, umożliwiający przyjmowanie, analizę i gromadzenie informacji od podmiotów objętych obowiązkiem sprawozdawczym o zrealizowanych przez nie wywozach lup przywozach towarów w obrocie z krajami członkowskimi UE

15 października

 • opłata składek ZUS za 09/2017 r. – pozostałe osoby opłacające składki (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • opłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za 10/2017 r.

20 paździenika

 • wpłata pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy za 09/2017 r.
 • wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za 09/2017 r.
 • wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof za 09/2017 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za wrzesień 2017 r.
 • wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 09/2017 r.

Więcej

Księgowość dla firm

Funkcjonowanie nawet niewielkiej firmy lub spółki, nie wspominając o największych przedsiębiorstwach z wieloma oddziałami, wymaga sprawnej i w pełni profesjonalnej obsługi finansowo-księgowej. Prowadzenie księgowości stanowi jedno z największych i najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi dzisiejszy biznes. Dla małych przedsiębiorców, kompleksowa księgowość wykonywana przez firmę zewnętrzną, stanowi ogromne udogodnienie, z uwagi na odciążenie, zmniejszenie kosztów i brak konieczności zatrudniania kolejnej osoby do zajmowania się sprawami finansowo-księgowymi. Duże firmy, które obowiązuje pełna księgowość, wybierają usługi księgowe oferowane przez profesjonalne kancelarie z uwagi na wysoką jakość usług, wysoki stopień elastyczności i fachowe doradztwo. Optymalizacja kosztów również jest czynnikiem, dla którego tak wiele firm przenosi księgowość na profesjonalne biura finansowe. Mając na uwadze ten fakt, jak również nieustanny wzrost popularności usług księgowych, pragniemy przedstawić firmom, spółkom, stowarzyszeniom oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Gdańska naszą ofertę, obejmującą kompleksowe i profesjonalne usługi księgowe, realizowane przez kompetentnych, odpowiednio wykształconych i mogących pochwalić się bogatym doświadczeniem specjalistów.

Nasza kancelaria świadczy usługi księgowe na rzecz:

 • spółek prawa handlowego (spółki akcyjne, spółki z o.o.),
 • spółek cywilnych, jawnych, komandytowych,
 • stowarzyszeń i fundacji,
 • osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Nasi klienci nie muszą tracić swojego cennego czasu na analizowanie sprawozdań finansowych, przygotowywanie niezbędnych dokumentów, czy prowadzenie ksiąg rachunkowych – nasza profesjonalna obsługa księgowa świadczy pełen zakres usług, pozwalając skupić się firmom na ich bieżącej działalności!

Księgowość pełna i uproszczona – Gdańsk

Niezależnie od tego, czy obowiązuje Państwa uproszczona, czy pełna księgowość, otoczymy Państwa firmę kompleksową obsługą finansową, dostosowując rozwiązania optymalne dla specyfiki i skali prowadzonego przez Państwa biznesu. Powierzając nam prowadzenie księgowości, mogą być Państwo pewni, że finanse przedsiębiorstwa znajdują się pod doskonałą opieką.