Terminarz

5 października

 • opłata podatku VAT za 09/2017 r. oraz termin złożenia deklaracji VAT-14

7 października

 • opłata podatku dochodowego – karty podatkowej za 09/2017 r.
 • opłata zryczałtowanego podatku dochodowego który został pobrany w 09/2017 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • opłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w 09/2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przesłanie informacji CIT-7

11 października

 • opłata składek ZUS za wrzesień 2017 r. – osoby fizyczne opłacające składki osobiście
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za wrzesień 2017 r.
 • INTRASTAT jest to system statystyki obrotów towarowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, umożliwiający przyjmowanie, analizę i gromadzenie informacji od podmiotów objętych obowiązkiem sprawozdawczym o zrealizowanych przez nie wywozach lup przywozach towarów w obrocie z krajami członkowskimi UE

15 października

 • opłata składek ZUS za 09/2017 r. – pozostałe osoby opłacające składki (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • opłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za 10/2017 r.

20 paździenika

 • wpłata pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy za 09/2017 r.
 • wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za 09/2017 r.
 • wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof za 09/2017 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za wrzesień 2017 r.
 • wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 09/2017 r.

Więcej

Doradztwo podatkowe

Biuro podatkowe Gdańsk

Ze względu na swoją specyfikę oraz złożony charakter, podatki stanowią jeden z najtrudniejszych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. Konieczność znajomości często aktualizowanych przepisów, skomplikowany sposób wyliczania kwot na podatek dochodowy, VAT, CIT i wiele innych form podatków płaconych przed podmioty gospodarcze, przestrzeganie terminów – wszystko to wymaga pełnego zaangażowania oraz szczegółowej wiedzy. Nie bez znaczenia jest także fakt, iż na wysokość płaconych przez firmę podatków wpływa szereg czynników. Nic więc dziwnego, że tak wiele przedsiębiorstw decyduje się na profesjonalne wsparcie, jakim jest doradca podatkowy. Bez cienia wątpliwości można stwierdzić, że jest to jedna z najistotniejszych osób w każdej firmie, zwłaszcza tam, gdzie w grę wchodzi niejasna interpretacja przepisów podatkowych, czy reprezentowanie firmy przed fiskusem. Naszła kancelaria oferuje kompleksowe i w pełni profesjonalne doradztwo podatkowe, dostarczając swoim klientom niezbędnych usług w zakresie:

 • optymalizacji podatkowej,
 • prowadzenia księgi przychodów i rozchodów,
 • sporządzania opinii i interpretacji przepisów podatkowych,
 • analiz dokumentów i umów w zakresie związanym z podatkami,
 • doradztwa podatkowego podczas fuzji i przejęć,
 • konsultacji podatkowych, wydawania ustnych i pisemnych opinii.

Kancelaria doradcy podatkowego – możesz nam zaufać

Korzystając z usług doradcy podatkowego, firma zyskuje niezbędne wsparcie w zakresie związanym z przepisami podatkowymi. Nasze biuro gwarantuje obsługę na najwyższym poziomie, dostosowaną do lokalnych, jak i międzynarodowych uwarunkowań podatkowych. Bez względu na to, czy prowadzą Państwo niewielką firmę na rynku lokalnym, czy planują dynamiczny rozwój na skalę międzynarodową, nasza kancelaria doradztwa podatkowego jest w stanie zapewnić Państwu niezbędne wsparcie w codziennym prowadzeniu biznesu, w zakresie związanym z podatkami. Naszym priorytetem jest nie tylko profesjonalna obsługa i doradztwo podatkowe, ale również dbałość o zadowolenie i satysfakcję naszych klientów. W związku z tym, otrzymują Państwo gwarancję, że świadczone przez naszą kancelarię doradztwo podatkowe będzie pełną odpowiedzą na Państwa zapotrzebowanie.