Terminarz

5 października

 • opłata podatku VAT za 09/2017 r. oraz termin złożenia deklaracji VAT-14

7 października

 • opłata podatku dochodowego – karty podatkowej za 09/2017 r.
 • opłata zryczałtowanego podatku dochodowego który został pobrany w 09/2017 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
 • opłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w 09/2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przesłanie informacji CIT-7

11 października

 • opłata składek ZUS za wrzesień 2017 r. – osoby fizyczne opłacające składki osobiście
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za wrzesień 2017 r.
 • INTRASTAT jest to system statystyki obrotów towarowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, umożliwiający przyjmowanie, analizę i gromadzenie informacji od podmiotów objętych obowiązkiem sprawozdawczym o zrealizowanych przez nie wywozach lup przywozach towarów w obrocie z krajami członkowskimi UE

15 października

 • opłata składek ZUS za 09/2017 r. – pozostałe osoby opłacające składki (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • opłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za 10/2017 r.

20 paździenika

 • wpłata pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy za 09/2017 r.
 • wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za 09/2017 r.
 • wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof za 09/2017 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za wrzesień 2017 r.
 • wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 09/2017 r.

Więcej

Obsługa kadrowa

Sprawy kadrowe, obowiązki związane z wyliczaniem wynagrodzeń, sporządzanie listy płac – te i wiele innych obowiązków, powierzanych nam przez małe i duże firmy z Gdańska i okolic, nasza kancelaria realizuje z najwyższą starannością. Mając na uwadze dynamiczny rozwój lokalnego rynku pracy, zdajemy sobie sprawę, że obsługa kadrowa stanowi niezwykle istotne wyzwanie dla każdego przedsiębiorcy. Jednocześnie mamy świadomość, jak praco- i czasochłonnym zajęciem jest obsługa systemu kadry i płace, nawet w niewielkiej firmie, nie mówiąc o przedsiębiorstwach zatrudniających kilkadziesiąt lub kilkaset osób. Podstawą skutecznej obsługi kadrowej firm jest doskonała znajomość przepisów prawa pracy, jak również wielu innych regulacji, które często się zmieniają. Istotne jest również regularne szkolenie pracowników do obsługi kadr. Wszystko to sprawia, że utrzymywanie własnej komórki lub działu kadr jest kosztownym przedsięwzięciem, dlatego wiele gdańskich firm decyduje się na powierzenie obsługi kadrowej profesjonalnym biurom finansowym, które niezbędne czynności wykonują skrupulatnie, niedrogo i na czas. Dzięki temu przedsiębiorca nie musi martwić się o obsługę kadr, ani tracić swojego cennego czasu na kontrolę poszczególnych czynności. Jako kancelaria rachunkowa z wieloletnim doświadczeniem, oferujemy kompleksową obsługę programu kadry i płace.

Kadry i płace Gdańsk – obsługa dla firm

Mając na względzie komfort naszych klientów i profesjonalne realizowanie powierzanych nam usług, zapewniamy szeroki zakres usług związanych z obsługą kadrową. Oferujemy m.in.:

 • sporządzanie listy płac pracowników, bez względu na charakter zatrudnienia i rodzaj umowy,
 • obliczanie miesięcznej składki na ZUS, wraz z wystawianiem przelewów,
 • wypełnianie deklaracji ZUS wraz z przesyłaniem ich droga elektroniczną,
 • sporządzanie zgłoszenia osoby ubezpieczonej do ZUS,
 • pełen zakres obsługi kadrowej i pracowniczej,
 • przygotowywanie rachunków do umowy-zlecenia i umowy o dzieło,
 • obliczanie wynagrodzeń wraz z przygotowywaniem stosownych przelewów,
 • wiele innych usług związanych z obsługą systemu kadry i płace.