Terminarz
Więcej

Rozliczenie JPK

Z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie nowe zasady kontroli podatkowej. Zgodnie z tymi przepisami przedsiębiorcy zostali zobligowani do przekazywania organom kontroli skarbowej szczegółowych danych podatkowych dotyczących finansów swoich firm. Informacje te przesyłane są w wersji elektronicznej – w wygenerowanym według ścisłych procedur schemacie zwanym Jednolitym Plikiem Kontrolnym – w skrócie JPK. Wymusza to na przedsiębiorstwach dostosowanie swoich systemów informatycznych do obowiązujących wytycznych.

Biuro rachunkowo-księgowe Fin-El Consulting oferuje fachową pomoc w przygotowaniu odpowiednich dokumentów wymaganych do wygenerowania Jednolitego Pliku Kontrolnego w siedzibie w Gdańsku.

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

Jest to, najprościej ujmując, zbiór danych finansowych, generowany z systemów informatycznych danego przedsiębiorstwa. Jednolity Plik Kontrolny powstaje poprzez bezpośredni eksport danych – według wytycznych musi zawierać informacje o operacjach gospodarczych za dany okres działalności. Plik JPK posiada ustandaryzowany układ i format umożliwiający jego łatwe przetwarzanie i rozliczenie.

Według intencji Ministerstwa Finansów JPK ma znacząco uprościć przebieg procesu kontroli podatkowej zarówno dla kontrolerów, jak i przedsiębiorców – wyeliminuje konieczność przeprowadzania audytów przez pracowników kontroli skarbowej, które często paraliżują codzienną pracę zakładu. Kontrole Jednolitych Plików Kontrolnych będą przeprowadzane jedynie wówczas, gdy w elektronicznych plikach wykryta zostanie nieprawidłowość, która mogłaby świadczyć o popełnieniu przestępstwa podatkowego.

Od 1 stycznia 2018 roku składanie JPK jest obowiązkiem dla wszystkich podatników VAT. Przedsiębiorcy zobligowani są do przekazania organom podatkowym dokumentu JPK poprzez wysłanie go do właściwego urzędu skarbowego. W tym celu warto zwrócić się do Fin-El Consulting z Gdańska, które dzięki specjalistycznej wiedzy przygotuje Jednolity Plik Kontrolny i jego rozliczenie zgodne z przepisami.

Co więcej, od 1 lipca 2018 r. średni-, mali- i mikroprzedsiębiorcy będą zobowiązani na żądanie organów podatkowych do przekazania innych danych w postaci plików JPK, tj. informacji pochodzących z:

  • faktur VAT,
  • ewidencji przychodów,
  • podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • wyciągów bankowych,
  • magazynów,
  • ksiąg rachunkowych.

Specjaliści zatrudniani przez biuro Fin-El Consulting z Gdańska z przyjemnością pomogą Państwu przygotować rozliczenie JPK. Zespół doradców podatkowych udzieli wyczerpującej informacji na temat przepisów dotyczących generowania niezbędnych dokumentów, aby klienci mieli pewność co do przebiegu kolejnych etapów całego procesu.

Z racji, iż przepisy dotyczące JPK weszły w życie niedawno, wiele spółek do rozliczenia Jednolitego Pliku Kontrolnego wybiera skorzystanie z usług doświadczonego i profesjonalnego biura rachunkowo-księgowego, które fachowo objaśni niezbędne podpunkty nowych przepisów, aby żaden z nich nie został przeoczony.