Terminarz
Więcej

Kancelaria prawna

Dzięki stałej współpracy z wiodącymi Kancelariami Prawnymi w Polsce proponujemy Państwu opiekę prawną.

Koncentrujemy się na obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowej i prawnej pozwoliło na opracowanie pakietów współpracy dostosowanych do potrzeb Klienta, przy uwzględnieniu specyfiki prowadzonej działalności.

Świadczymy następujące usługi:

 • udzielamy porad prawnych
 • przygotowujemy opinie, ekspertyzy i analizy prawne
 • przygotowujemy projekty umów
 • przygotowujemy projekty aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych (statuty spółek, regulaminy, uchwały itp.)
 • przyjmujemy zlecenia zastępstwa prawnego w sprawach przed sądami powszechnymi, organami egzekucyjnymi oraz organami administracyjnymi
 • przyjmujemy zlecenia windykacji należności
 • przygotowujmy dokumentację do rejestracji w KRS

W celu dostosowania usług do potrzeb i specyfiki Klientów, obsługa prawna prowadzona jest na podstawie następujących pakietów:

 • współpraca stała – polegająca na stałym kontakcie z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu i telefonu. Obsługa stała prowadzona za miesięcznym wynagrodzeniem ryczałtowym, którego wysokość ustalana jest w zależności od rodzaju i ilości zagadnień
 • współpraca doraźna – polegająca na indywidualnym zleceniu Klienta obejmującego przygotowanie ekspertyzy, opinii bądź informacji prawnej w konkretnej zleconej sprawie, udział w negocjacjach,
 • zlecenia jednorazowe prowadzenia sprawy – polegające na przygotowaniu i prowadzeniu określonej sprawy przed sądem bądź organem egzekucyjnym,

Nasze atuty to:

kompleksowa oferta na obsługę księgową i prawną podmiotów gospodarczych do uzyskania w jednym miejscu

 • dostępność do usług prawnych, poradnictwa, za pośrednictwem internetu
 • kompleksowe i jednorazowe usługi prawne dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych
 • troska o dobro Klienta
 • profesjonalne i rzetelne podejście do każdej sprawy
 • wysoki stopień specjalizacji członków Zespołu Kancelarii Prawnych

Zapraszamy do współpracy.